Mentaltrening i slagrehabilitering
En artikkel hentet fra Saebo.com
16 mai, 2024 etter
Mentaltrening i slagrehabilitering
Cypromed AS, Karoline Marx

Mentaltrening - bruk av tankens kraft. Å trene seg opp etter hjerneslap krever hardt arbeid, engasjement og ... kanskje litt fantasi? Bruk av tanker og mentaltrening har fått en stadig større plass i rehabilitering. 

Hjernens evne til regenerering, kjent som nevroplastisitet, har fått stadig større anerkjennelse. Gjennom sin evne til regenerering endrer hjernen sin struktur som svar på opplevelser, praksis og læring. Denne prosessen finner sted både ved fysisk trening og øvelser, men også ved bruk av mentaltrening og andre teknikker som for eksempel speiltrening.

Denne artikkelen gir en introduksjon til mentaltrening som behandlingsmetode. Bruk av mentaltrening i kombinasjon med annen trening, anbefales i dag som standard for nevrologisk rehabilitering.  

Hva er mentaltrening?

Mentaltrening er enkelt forklart bruk av tankene til å trene på bevegelser. Metoden går ut på at man ser for seg (visualiserer) at man gjør en bevegelse om og om igjen. Dette kan f.eks. være å se for seg at man åpner og lukker hånden, eller at man plukker opp pennen som ligger foran seg. Alle bevegelser kan brukes ved mentaltrening. 

Forsøkt gjennomført med fMR-skanning viser at mentaltrening kan bidra til økt blodgjennomstrømning i den delen av hjernen ansvarlig for bevegelse av kroppsdelen som benyttes (Teasall, 2016). 

Forskning forklarer effekten av mentaltrening med to teorier: (1) Sovende/inaktive nervebaner regenereres, og de eksisterende nervebanene styrkes, og (2) nye nervebaner opprettes for blir forbedret ved fortsatt bruk. Etter måneder med kontinuerlig mentaltrening kan man observere permanente forandringer i hjernen og flere områder av hjernen som forenes under aktivitet. 

Nevroplastisitet og regenerering av funksjon fremmes ved nye opplevelser og gjentatt trening. Dette underbygger læringsprosessen, og fremmer nye nervebaner. Men nervebaner må også brukes for og opprettholdes, og kontinuerlig og gjentatt trening er derfor viktig. Manglende bruk resulterer til tap av funksjon. 

Fordeler ved mentaltrening

Forskning støtter bruk av mentaltrening i rehabilitering etter hjerneslag, og viser økt funksjon og muskelaktivering. Mentaltrening viser særlig god effekt ved trening av hånd og arm. Noen av fordelene med mentaltrening, avspenning og visualiseringsteknikker er: 

  • Bedret motorisk funksjon
  • Forbedring av prosesser (motorisk planlegging) i hjernen
  • Økt aktivering i det berørte området i hjernen - økt blodsirkulasjon og nerveaktivitet
  • Knytter områdene av hjernen bedre sammen gjennom økte nervesignaler på tvers av områder
  • Fremmer avspenningsevne, som kan bidra til bedre restitusjon

Praktiske fordeler:

  • Kan gjennomføres før eller etter fysisk trening, når kroppen trenger resistitusjon
  • Krever minimalt med utstyr og forberedelse
  • Kan gjennomføres selv med svært begrenset fysisk funksjon
  • Kan utføres uten tilsyn

Referanser: 

Orginalartikkel fra Saebo.com: Hoffmann, H. (2019). Mental Practice fro Stroke Recovery: Using the Mind to Reclaim Movement. https://www.saebo.com/blog/mental-practice-stroke-recovery-using-mind-reclaim-movement/

Kho, A.Y., Liu, K.P., & Chung, R.C. (2014). Meta-analysis on the effect of mental imagery on motor recovery of the hemiplegic upper extremity function. 
Aust Occup Ther J., 61(2), 38-48.

Teasell, R., & Hussein, N. (2016). 
Stroke rehabilitation clinician handbook.  Retrieved from http://www.ebrsr.com/clinician-handbook

Mentaltrening i slagrehabilitering
Cypromed AS, Karoline Marx 16 mai, 2024
Share this post
Arkiver