Mentaltrening i slagrehabilitering
En artikkel hentet fra Saebo.com
26 april, 2021 etter
Mentaltrening i slagrehabilitering
Cypromed AS, Karoline Marx

Mentaltrening i slagrehabilitering. Bruk tankene dine til å gjenvinne bevegelse

Å komme seg fra et hjerneslag krever hardt arbeid, engasjement og... Fantasi? Selv om det kan virke som en spesiell uttalelse, kan det å bruke tankene for å gjenvinne bevegelse, fungere for mange som overlever slag.

Nå, mer enn noen gang, setter moderne medisin og rehabilitering pris på hjernens utrolige motstandskraft mot traumer. Gjennom en prosess som kalles "nevroplastisitet", kan hjernens indre struktur endres som svar på opplevelser, praksis og læring. Når du får de rette utfordringene og passende verktøy, har tusenvis av overlevende en god sjanse til å komme seg etter traumer i hjernen (f.eks. hjerneslag, bilulykke).

Denne artikkelen belyser en potent og vitenskapelig bevist behandling som kalles mentaltrening. Regelmessig bruk av mentaltrening kombinert med eksisterende terapirutiner, er den ledende anbefalingen for nevrologisk bedring. Lær mer om hjernens plastiske mekanismer, hva som skjer under øving av bevegelse i sinnet, og hvordan du utfører mentaltrening ved å bruke nyutgitte SaeboMind mentale øvelser. For mer informasjon se SaeboMind brukerhåndbok

Hva er mentaltrening?

Mentaltrening er en treningstilnærming der en person repeterer en fysisk ferdighet ved å bruke bare tankene. All bevegelse, sensasjon og natur har potensial til å bli mentaltrent. I likhet med vanlige strategier som "visualisering" utløser mentaltrening hjernens motoriske, sensoriske og persepsjonssentre, akkurat som når du utfører en fysisk oppgave. Dette er observert fra en sensitiv hjerneskanning som kalles funksjonell magnetisk resonansavbildning (fMRI).

Siden hjerneaktivitet og blodstrøm henger sammen, viser denne skanningen hvordan ulike aktiviteter gir økt blodstrøm til forskjellige områder av hjernen. Det er faktisk bevis på nivå 1a (det høyeste nivået som er mulig), at mentaltrening er nyttig for å forbedre motorikken i øvre ekstremiteter (Teasall, 2016). Så, fungerer mentaltrening virkelig?

Sammenhengen mellom tanker og bevegelse
Forskningen forklarer mentaltrening ved to teorier: 1) Sovende eller inaktive nervebaner gjenoppstår, og de eksisterende forbindelsene styrkes, og 2) nye nervebaner opprettes og blir forbedret med fortsatt bruk. Etter måneder med kontinuerlig mentaltrening kan man observere permanente forandringer i hjernen og flere områder av hjernen som forenes under aktivitet. 

Nevroplastisitet og regenerering av funksjon fremmes ved nye opplevelser og gjentatt trening. Dette underbygger læringsprosessen, og fremmer nye nervebaner. Men nervebaner må også brukes for og opprettholdes, og kontinuerlig og gjentatt trening er derfor viktig. Manglende bruk resulterer til tap av funksjon. 
Use it or loose it!

Fordeler ved mentaltrening

Mentaltrening fortjener en sentral plass på listen over behandlingsmetoder som brukes i terapi. Forskning støtter at mentaltrening reduserer svekkelser og forbedrer funksjonsgjenoppretting når det brukes i rehabilitering etter hjerneslag. Det er spesielt nyttig når det brukes i fysisk trening av arm og hånd. Her er noen fordeler med mentaltrening, avslapning og visuelle teknikker.

Behandlingsfordeler:

 • Bedrer motorisk funksjon i det berørte området

 • Forbedrer motorisk planlegging i hjernen

 • Øker bruk/aktivitet i det berørte området i hjernen

 • Bygger et større kart og knytter kartområdene i hjernen bedre sammen

 • Fremmer avspenning og en meditativ sinnstilstand som fremmer resistitusjon


Praktiske fordeler:

 • Kan gjennomføres før eller etter fysisk trening, når kroppen trenger en pause

 • Krever minimalt med utstyr og forberedelser

 • Kan utføres uten tilsyn

SaeboMind Mentaltrening

Saebo tilbyr SaeboMind mentaltreningsøvelser. Dette er en samling lydfiler designet for mentaltrening etter nevrologisk skade.

Innspillingene tilbys gratis til alle, og er tilgjengelig på nett. 

SaeboMind passer for alle som aktivt kan lytte og følge grunnleggende instruksjoner. Kurset er på engelsk. Mentaltrening anbefales som et komplimentert tiltak til annen rehabilitering fordi det er trygt, kostnadseffektivt og gir uendelige treningsmuligheter (Kho et al., 2014).

Dette kan du forvente av SaeboMind

Mentaltrening blir ofte presentert ved å lytte til lydopptak som forklarer hvordan det ser ut og føles å utføre en aktivitet. Lytteren følger med ved å forestille seg at kroppen deres utfører en oppgave i en avslappet og selvreflekterende sinnstilstand. Dette kan utføres på farten eller hjemme.

SaeboMind-katalogen tilbyr deg å velge mellom mange kjente aktiviteter. Eksempler på noen enkle aktiviteter er å skrive håndskrift, spise mat, klappe kjæledyret ditt og telle penger. Andre aktiviteter inkluderer å gå, balansere og å gå trygt i trapper.

Det er tre faser i hver mentaltreningsøkt: 

 1. Introduksjon til meditasjon. Denne fasen fremmer avslapning og gjør det mulig for lytteren å glemme sine nærmeste omgivelser ved å lukke øynene og kun fokusere på seg selv. Denne fasen guider personen gjennom dype pusteøvelser for ro og avspenning. Deretter ledes brukeren gjennom en progressiv muskelavspenning, en teknikk som oppmuntrer til kontroll og bevisstgjøring av enkelte muskelgrupper. 

 2. Mentaltrening. Her guides brukeren gjennom detaljerte beskriver av hver aktivitet. Dette gjør det mulig å fokusere på hver del av bevegelsen og den kroppsdelen som "gjennomfører" aktiviteten uten problemer. 

 3. Avslutningsmeditasjon. Veileder individet tilbake til "virkeligheten" gjennom å reversere den progressive muskelavspenningen og dype pusteteknikken. 

Hver lydfil varer fra 20-30 minutter. 

Fire grunnpilarer er sentrale for optimalt utbytte av SaeboMind:

 • Tro på Mind-Body Integration. Eller tro på sammenhengen mellom kropp og sjel. For å lykkes med mentaltrening må brukeren ha tro og tillatt til prosessen.

 • En meditativ sinnstiltand. Forskningen viser at personer som mediterer regelmessig har lavere stress- og angstnivå, bedre hukommelse og oppmerksomhet, bedre emosjonell regulering, samt bedre søvnmønster sammenlignet med personer som ikke mediterer. Personer som mediterer regelmessig opplever også mindre smerte. Å gå inn i meditasjonen med åpent sinn og forsøke å oppnå en avslappet sinnstilstand er sentralt for mentaltrening. 

 • Forventning om posisitve resultater. Håp, motivasjon og en positiv innstilling underbygger effekten av mentaltrening. Å "gjennomføre" meningsfulle aktiviteter som en del av mentaltreningen er viktig for motivasjonen og underbygger effekten. Liker du ikke dyr, er det lite motiverende å meditere deg gjennom 15 minutter der du klapper en hund. Finner du derimot stor glede av dyr, kan dette være en mer motiverende sekvens for deg. Å oppleve trening som meningsfylt fremmer plastisitet og aehandlingseffekt. 

 • Selvrefleksjon. Evne til å reflektere over egne handlinger og prestasjon fremmer mental og fysisk vekst. SaeboMind legger til rette for selvrefleksjon, slik av brukeren kan reflektere over egen ytelse og opplevelse. Dette understøtter den motoriske læringsprosessen. 
   


Referanser: 

Orginalartikkel fra Saebo.com: Hoffmann, H. (2019). Mental Practice fro Stroke Recovery: Using the Mind to Reclaim Movement. https://www.saebo.com/blog/mental-practice-stroke-recovery-using-mind-reclaim-movement/

Kho, A.Y., Liu, K.P., & Chung, R.C. (2014). Meta-analysis on the effect of mental imagery on motor recovery of the hemiplegic upper extremity function. Aust Occup Ther J., 61(2), 38-48.

Teasell, R., & Hussein, N. (2016). Stroke rehabilitation clinician handbook.  Retrieved from http://www.ebrsr.com/clinician-handbook
Mentaltrening i slagrehabilitering
Cypromed AS, Karoline Marx 26 april, 2021
Share this post
Arkiver