SaeboGlove kombinert med elektrisk stimulering

Mye tyder på at vi bør bruke mer elektrisk stimulering i rehabilitering av slaghender

OCH Ortopedi AS, Kristin Jahren

Her ser du et eksempel med SaeboGlove og

SaeboStim Go

Forskning viser at SaeboGlove kombinert med elektrisk stimulering forbedrer håndfunksjonen etter slag

En ny studie viser at 75% av slagpasienter uten håndfunksjon forbedret bruken av den berørte hånden etter SaeboGlove-behandling kombinert med elektrisk stimulering.

Studien, som ble publisert i 2018, viser at SaeboGlove kombinert med elektrisk stimulering kan forbedre funksjonen i over- ekstremitetene hos pasienter med subakutthjerneslag som opplever å ha liten eller ingen håndbevegelse etter slaget. Hensikten med studien var å undersøke brukervennligheten og effekten til en funksjonell håndortose kombinert med elektrisk stimulering som et supplement til vanlig opptrening, gjennom funksjonell bruk av armen hos pasienter med moderat til sterkt nedsatt håndfunksjon i subakutt fase etter hjerneslag. De testet åtte subakutte hjerneslagpasienter i løpet av seks uker. Pasientene ble behandlet med SaeboGlove - en lavprofil dynamisk håndortose - og elektrisk stimulering i fire dager pr uke, i 45 min pr dag.

Forskerne Johan Anton Franck, Rob Johannes, Elise Marie Smeets og Henk Alexander Maria Seelen fant at pasientenes hånd- og armfunksjon hadde signefikant forbedring etter behandling med SaeboGlove og e-stim. I tillegg opplevde pasientene en økning i egen motivasjon, da de var i stand til å bruke sine ikke-funksjonelle hender til å utføre daglige aktiviteter. "Å kombinere ortosen med elektrisk stimulering skaper muligheter for opptrening av en ikke-funksjonell hånd," avslutter studien.

Denne forskningen gir nytt håp for pasienter som opplever liten eller ingen håndfunksjon etter hjerneslag: Forbedring er mulig!

"Den nylig publiserte forskningen er et eksempel på det vi har sett i mange år," forklarer Saebo-medgründer Henry Hoffman. ”Hjerneslagpasienter som ikke har bevegelse i den affiserte hånden kan fortsatt forbedre seg med riktig opptrening. Kombinasjonen av elektrisk stimulering og SaeboGlove eller SaeboFlex vil gjøre det mulig for klienter å få den nødvendige styrken i grepet, i tillegg til å tillate kortikal plastisitet i hjernen og bedret funksjon . ”

Hoffman fortsetter, "Gjennom bruk av disse teknologiene kan klienter som ikke har noen håndfunksjon, endelig få til å gjøre funksjonelle aktiviteter som å gripe og slippe gjenstander. Som bevist gjennom resultatene fra studien, kan mange klienter fortsette funksjonell håndtrening uten hjelpemidler senere i rehabiliteringsforløpet. ”
 


Studien er publisert i Journal of Disability and Rehabilitation:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2017.1423400