Rehabiliteringsguide for pårørende etter hjerneslag

Artikkel hentet fra USA med noen tilpasninger til Norge

OCH Ortopedi AS, Kristin Jahren


En guide til rehabilitering etter slag

 Et slag kan være en traumatisk opplevelse for alle involverte. Ikke bare må den overlevende håndtere selve slaget, men det kan også føre til store livsstilsendringer. Under rehabiliteringsfasen vil overlevende av et ischemisk slag stå overfor mange utfordringer. Denne veiledningen er ment for å hjelpe pårørende til å forberede seg på å gi best mulig støtte fremover.

Forstå årsaken

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC), er det tre hovedtyper av slag:

- Ischemisk slag: En blodpropp som forhindrer blodstrømmen til hjernen i lengre tid

- Hjerneblødning: Et blodkar i hjernen brister og forårsaker indre blødninger

- Drypp: En akutt blodpropp som forstyrrer blodstrømmen til hjernen i en kort periode (ikke mer enn 5 minutter)

Et ischemisk slag forekommer grunnet en hindring i en blodåre som tilfører blod til hjernen. 

American Heart Association (AHA) rapporterer at nesten 87% av alle hjerneslag er ischemiske. De er forårsaket av at fettstoffer (plakk) samles i arteriene og gjør dem smalere. Dette kalles aterosklerose, og det senker blodstrømmen. Når blodet beveger seg kan det dannes klumper og utvikle seg blodpropper - og arterien blir blokkert. Ischemiske slag kan være enten emboliske eller trombotiske;

- Trombotisk: En blodpropp dannes inne i en av hjernens arterier, som da blokkerer blodstrømmen til den delen av hjernen.

- Embolisk: En blodpropp dannes et annet sted, for eksempel i hjertet. Blodproppen løsner og farer opp til hjernen via blodbanen. Når blodproppen kommer til en trang arterie i hjernen, blokkerer den blodstrømmen til de delene av hjernen som blir forsynt av den arterien.

Å forstå årsakene til at et slag oppstår er viktig, men en overlevende vil være utsatt for mange andre utfordringer etter et slag. 


Hva er de største funksjonshemningene personer som har vært rammet av slag opplever?

Det er viktig å huske at et slag kan skade den rammede på flere måter. Det er ikke bare fysiske skader, men mentale og følelsesmessige komplikasjoner kan også forekomme. Alvorlighetsgraden av disse problemene er imidlertid bestemt av alvorlighetsgraden av selve hjerneslaget, og utfalle av problemene kan variere avhengig av hvilke deler av hjernen som påvirkes.

Her er noen av de vanligste komplikasjonene som kan oppstå:

- Lammelser eller nedsatt motorisk kontroll: Et slag kan skape alvorlige nedsatt funksjon i halve siden av kroppen, motsatt at den skadede siden av hjernen. Det kan ramme armen, benet, halve ansiktet, eller noen ganger hele kroppen. Svakhet på den ene siden av kroppen blir kalt hemiparese og lammelse på den ene siden av kroppen er kjent som hemiplegi. Slagpasienter som lider av hemiparese eller hemiplegi, sliter ofte med å utføre daglige gjøremål.

- Sanseforstyrrelser: Overlevende etter slag kan oppleve signifikante sensoriske utfordringer etter slag. Evnen til å føle berøring, smerte, temperatur eller stilling i rommet, kan reduseres og forårsake at overlevende sliter med å gjenkjenne objekter de holder eller berører.

- Afasi: Definert som evnen til å snakke eller forstå tale. Minst en fjerdedel av alle overlevende opplever språklige funksjonsnedsettelser. De to primære typer afasi er reseptiv og ekspressiv. Reseptiv afasi er når individet har problemer med å forstå hva som blir sagt, og ekspressiv afasi er når individet har problemer med å uttrykke hva de vil si. 

- Problemer med tenkning og minne: Et hjerneslag er traumatisk for hjernen, og det er vanlig å oppleve betydelige problemer med minne og kognisjon etterpå. Vansker med problemløsing eller oppmerksomhet er vanlige, avhengig av om kort- eller langtidshukommelsen har blitt påvirket.

- Følelsesmessige forstyrrelser: Mange overlevende etter slag sliter med betydelige emosjonelle endringer etter slag. Frykt, angst, frustrasjon, sinne og depresjon er alle forståelige ettervirkninger av et slag. Det er viktig for overlevende etter slag å søke hjelp ved uhåndterlige negative følelser, fra nære venner og familie og medisinske fagfolk.

Husk at slagrammede også er utsatt for mentale og følelsesmessige lidelser som - depresjon, hukommelsestap, pseudobulbar effekt (PBA), demens - som kan gjøre deler av rehabiliteringen utfordrende. Det er imidlertid mange ting du kan gjøre for å hjelpe.


Bidra til at den slagrammede lykkes best mulig i rehabiliteringen 

Som familiemedlem, omsorgsperson eller pasient må du være klar for håndtere alle mulige utfall av et slag. For å sikre en så god rehabilitering som mulig, er det noen ting å huske på: 

1. Gjenkjenn symptomene på hjerneslag og forebygg nye slag

Opptil 25% av personer som overlever ett hjerneslag kan oppleve et nytt slag under rehabiliteringen. Det er viktig å gjenkjenne faresignalene til et potensielt nytt slag. Hvis du mistenker at en nær deg opplever et slag, må du straks teste PRATE – SMILE – LØFTE. Hvert sekund teller! Hvis den slagrammede kommer raskt til vurdering og behandling er mulighetene større for å unngå varige skader.

2. Gjenoppnå mobilitet og motvirk droppfot 

I mange tilfeller vil de som rammes av slag slite med begrenset mobilitet. I hovedsak betyr det at de vil ha problemer med å gå pga droppfot. Droppfot er en tilstand som skyldes en svakhet eller lammelse av musklene som løfter ankel og tær. Denne tilstanden fører til at personen drar tuppen på skoen langs bakken eller klasker foten mot gulvet mens han går. Det krever mye energi og benet føles for langt. Å bruke hjelpemidler som WalkAide, SaeboStep eller skinner kan være veldig viktige hjelpemidler for å øke mobiliteten. WalkAide (funksjonell elektrisk droppfot ortose) er spesielt gunstig da den kan dempe/forebygge spastisitet i bakside legg og krølling av tær. Den gir også bedre gange i ulendt terreng. I tillegg reduserer de fleste energibruken når de går, som gjør at de klarer å gå lenger og de får bedre gange/balanse. Bedret sirkulasjon i benet gjennom en mer aktiv muskelbruk i leggen og større aktivt ankelutslag er også positivt. En avstivet ankel har flere negative bivirkninger. SaeboStep er en enklere løsning som holder foten oppe gjennom hele gangsyklusen og strammes med et Boa-hjul. Den stiver av ankelen noe mer enn en WalkAide, men er mye mer dynamisk enn en stiv skinne. Enkelt å håndtere for personer med nedsatt kraft i hendene. Ta kontakt med oss i Cypromed om du  ønsker mer informasjon om dette.

3. Motvirke innlært ikke-bruk

Når det oppstår redusert mobilitet på grunn av svake armer og ben, kan effekten noen ganger være selvforsterkende. Innlært Ikke-bruk refererer til prosessen der en pasient kan komme til å utnytte en sterkere arm eller ben for å utføre oppgaver, og la den svakere armen eller benet miste muskelmasse. Dette kan sees når den overlevende opplever lammelser i hånd eller armer. For å bekjempe dette problemet må man finne en måte å holde de berørte ekstremitetene i bevegelse på daglig basis. En metode som har vist god effekt, er en behandling som kalles Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT eller CI-terapi). I CI-terapi forhindres for eksempel den friske armen fra å gjøre funksjoner ved å sette på en vott, og pasienten må kun bruke den svake armen. Dette opplegget kjøres over flere uker og pasienten blir tvunget til å bruke den svake armen i alle daglige gjøremål. Dette gir mange repetisjoner og intensiv trening av svak side. CI-terapi har likevel begrensninger og den største utfordringen er at pasienten må ha ganske god funksjon i den svekkede armen for å kunne delta. I tillegg krever det en betydelig mengde tid. Noen ganger krever CI-terapi at pasienten trener så mye som 7 timer om dagen.

4. Fremme en sunn livsstil

En av de beste måtene å fremme en hurtig og fullstendig rehabilitering er å oppmuntre dem til å gjøre sunne livsstilsvalg. I tillegg til å bringe dem til avtaler og sørge for at de fullfører sine behandlinger, kan du også bidra til å holde dem aktive hjemme ved å oppmuntre til fysisk aktivitet i minst 30 minutter hver dag. I tillegg kan du tilby sunne målter for å gi god ernæring. Slutte å røyke kan redusere sjansene for nye slag. Det samme gjelder redusert inntak av alkohol.

Samlet sett har pasienter som tar sunnere valg bedre sjanse til å gjenvinne selvstendighet. Resultatene blir imidlertid enda bedre når rehabiliteringsprosessen starter umiddelbart etter slaget.

5. Velg den mest effektive prosessen for slagpasienten

Å få opptrening er et viktig skritt på vei mot å få tilbake funksjonsnivå. I Norge blir slagpasienter behandlet på sykehus i akutt fase. Vi har god erfaring med rene slagenheter hvor alle jobber i team og er drillet på behandling av slag. Deretter går ferden videre til rehabiliteringsopphold på rehabiliteringssentere eller hjem med oppfølging av kommunehelsetjenesten. Det som er viktig er at det er trening hver dag, høy intensitet, fokus på funksjon og utfordrende trening. Trening etter slag kan på mange måter sammenlignes med toppidrett. Det kreves mye trening, fokus og motivasjon. Som pårørende er det viktig å støtte og motivere.

6. Sett rehabiliteringsmål med din terapeut

Det er vanskelig å komme noe sted uten en plan.  Derfor kan det å sette rehabiliteringsmål gjøre en stor forskjell når man måler fremgang. Ved å jobbe med en terapeut og etablere realistiske delmål, kan man i større grad opprette en mestringsfølelse i rehabiliteringsprosessen. Også små prestasjoner vil etter hvert føre til store gjennombrudd.

7. Hjelp den slagrammede å holde motivasjonen oppe

Den slagrammede kjemper en tøff kamp, så la dem føle at de ikke er alene! Gjennom rehabiliteringsprosessen kan du bidra med å finne på morsomme og interessante måter å gi personlig motivasjon i den daglige rutinen. Det kan være noe så enkelt som å gi dem et spesielt bilde å ta med seg hver morgen, eller planlegge en morsom tur etter at de har nådd en stor milepæl. Å støtte dem med kjærlighet og forståelse vil gi mye, så gjør alt du kan for å hjelpe dem å kjempe seg igjennom.


Andre ting som kan være vanskelig etter et slag

For å unngå å få mange overraskelser underveis, er det noen ting det er viktig å huske på når en av dine nærmeste står på for å bli frisk:

Snakke- og kommunikasjonsvansker

Vanligvis kjent som afasi -  manglende evne til å skape eller forstå tale - denne bivirkningen rammer rundt 25-40% av slagpasienter.

Det er to former for afasi som kan forekomme: reseptiv og ekspressiv. Reseptiv afasi refererer til en som ikke er i stand til å forstå hva som blir sagt til dem, mens ekspressiv afasi refererer til at overlevende ikke er i stand til å kommunisere hva de vil si.

For å håndtere slike utfordringer, vær nøye med å bruke enkle ord og uttrykk, samtidig som du forblir tålmodig. Hvis du blir forvirret eller irritert under samtaler kan det gjøre situasjonen verre for begge parter.

Hvis kommunikasjon gjennom tale ikke ser ut til å fungere, kan du prøve for eksempel bilder, ordbøker og symboler.


Håndtering av PTSD etter et slag

Post-Traumatisk Stress (PTSD) er normalt assosiert med krigsveteraner og voldsoffer  Studier viser dog at nesten 25% av personer som overlever hjerneslag vil oppleve PTSD på et eller annet tidspunkt i løpet av sin rehabilitering. Disse episodene kan forekomme i flere former, for eksempel gjennom at den slagrammede flere ganger gjenopplever da slaget inntraff i tankene eller i mareritt.

Årsakene til dette kan ofte spores tilbake til angst eller feilplassert skyld rundt deres tilstand. Heldigvis finnes det behandlingsalternativer som kan hjelpe mot dette. De vanligste behandlingsalternativene for PTSD består av medisinering - inkludert antidepressiva eller anti-angstmedisin - eller psykoterapi. Den overlevende bør snakke med lege og støtteapparat for å finne det beste alternativet for enkeltindividet.


Utmattelse

Mellom 40% og 70% av de overlevende etter hjerneslag opplever tretthet (fatigue), noe som kan gjøre rehabiliteringsprosessen mer utfordrende for alle involverte.

Hvis den rammede har problemer med ekstrem svikt eller sløvhet, kan det være lurt å konsultere en lege for å sikre at det ikke er noen underliggende problemer som forårsaker forstyrrelsene. Utover det kan motvirkning av utmattelse være å oppmuntre til intensiv trening med gode hvilepauser etterpå. På denne måte kan man gradvis bygge opp utholdenheten. I tillegg er positive, støttende og oppmuntre pårørende viktig for å klare å gjenoppta normal aktivitet.


Når fremgangen stagnerer - terskelnivå

Alle slagrammede vil i perioder opplever at fremgangen stagnerer, også kalt terskelnivå. Det kan føre til at pasienten begynner å miste motivasjonen til å trene, fordi resultatene er vanskeligere å observere.

Det beste du kan gjøre som pårørende når hun eller han har nådd dette stadiet i rehabiliteringen, er å fortsette å gi motivasjon og støtte. Selv om det ikke er så klare, synlige fremskritt, er det høyest mulig å oppleve ytterligere fremgang. Selv toppidrettsutøvere opplever stagnasjon og noen ganger tilbakegang. Det er helt naturlig. Dersom det over lengre tid ikke er noe bedring, kan det være lurt å diskutere med en fysio- eller ergoterapeut muligheten for et nytt intensivtreningsopphold.  Det er også mange hjelpemidler som kan bidra til en mer intensiv hjemmetrening.

Hjelp slagpasienter å hjelpe seg selv 

Uansett hvor den rammede er i sin rehabiliteringsprosess, vil det alltid være utfordrende å håndtere svekkelsene av et slag. Hvorvidt oppgaven er å finne en pålitelig terapeut eller å kle på seg om morgenen, er det mange utfordringne som følger av ett slag. Da er det viktig at ikke negativiteten vinner.

Selv om det kan være ekstremt frustrerende og komplisert, er det viktig å opprettholde en positiv holdning. Din støtte og forståelse vil bety mer enn du aner for den slagrammede. Hold deg derfor informert og forberedt - din rolle i deres rehabilitering er viktig.

Vi i Cypromed prøver å tilby støtte og rehabiliteringtips for alle som overlever slag, og deres familier. Cypromed tilbyr et bredt spekter av produkter som kombinerer banebrytende teknologi med forskningsbaserte rehabiliteringsteknikker. Våre hjelpemidler og terapeuter kan hjelpe deg eller en du bryr deg om, å skaffe alle nødvendige verktøy for å maksimere slagrehabiliteringen.