Kontrakturer og dynamiske ortoser

Hva du trenger å vite om spastisitet og hjelpemidler

OCH Ortopedi AS, Kristin Jahren

Dynamiske ortoser og kontrakturer: Det du trenger å vite

 

Å overleve et hjerneslag er gjerne en skremmende opplevelse, og den rammede sliter ofte med flere daglige funksjoner i en lengre perioder etterpå. Etter et hjerneslag kan mange oppleve spastisitet og kontrakturer i hånden. Spastisitet og kontrakturer kan forårsake en smertefull og til tider permanent knyttet hånd. Dette innlegget vil beskrive mekanismene bak spastisitet og kontrakturer, og svare på mange av de vanligste spørsmålene om hvordan man skal behandle disse forholdene med bruk av ortopedi og ortoser. Så hva er spastisitet? La oss ta en titt…

 

Hva er spastisitet?

Etter et hjerneslag kan overlevende oppleve en uvanlig stramming av musklene i og rundt hånden på den svake halvsiden av kroppen. Muskelbevegelser styres av et komplekst system som lar noen muskler trekke seg sammen (stramme), mens andre slapper av. Skader på hjernen, som ved hjerneslag eller traumatisk hjerneskade, kan forstyrre dette mønsteret og forårsake sammentrekning. Denne ufrivillige sammentrekningen i muskler kalles spastisitet (https://www.saebo.com/spasticity/). Når spastisitet er til stede, blir visse muskler kontinuerlig trukket sammen. Studier viser at 20 til 30 prosent opplever spastisitet etter hjerneslag (https://journals.lww.com/ajpmr/Abstract/2012/09000/Spasticity_After_Stroke__An_Overview_of.11.aspx). Hvis ubehandlet, kan spastisitet føre til at den slagrammedes ledd og muskler blir så stramme at det er umulig å bevege dem og forstyrre normal bevegelse og funksjon. Dette er forløperen til kontrakturer.

Odoo • Et bilde med bildetekst
Røntgenbilde av en kontrakt hånd etter hjerneslag hos en 42 år gammel pasient

Hva er kontrakturer?

Den enkleste måten å definere kontrakturer på er å omtale det som tap av bevegelse over tid på grunn av unormal forkortelse av myke vevsstrukturer som spenner over ett eller flere ledd.Håndkontrakturer er preget av at musklene i hånden og håndleddet strammes og forkortes, noe som ofte fører til stivhet og deformitet i leddene. Foruten hjerneslag og traumatisk hjerneskade, inkluderer andre vanlige årsaker til håndkontrakturer brannskader, cerebral parese, nerveskader og muskeldystrofi.

 

https://www.saebo.com/wp-content/uploads/2019/05/contracture-example.jpg

 

 

Hvordan utvikles kontrakturer?

Kontraktur kan utvikle seg raskt. Den innledende forkortelsen av muskler og vev kan starte i løpet av timer eller dager etter et slag. Når forkortningen skrider frem, kan overlevende miste mer bevegelse i leddet. Selv små hverdagsoppgaver som å spise og kle på seg blir stadig vanskeligere.

 

Symptomene på kontrakturer varierer og avhenger av alvorlighetsgraden i hvert tilfelle. Det er fire stadier av kontrakturer (https://books.google.no/books?id=XewWAAAAQBAJ&pg=PT473&lpg=PT473&dq=four+stages+of+contracture&source=bl&ots=-2vruospt7&sig=6OExA8EFPANGXGPaB7RBMyJmtgs&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=four%20stages%20of%20contracture&f=false), som går over tid fra trinn I til trinn IV. Dessverre blir kontrakturer ofte udiagnostisert til fase III.

 

 

De fire stadier av kontrakturer:

·     Fase I-kontrakturer kan utvikle seg i løpet av en uke etter et hjerneslag. Noen ganger opptrer trinn I-kontrakturer så raskt som innen de første fire dagene.

·     Det tar ytterligere 7 til 14 dager å utvikle Fase II.

·     Fase III krever inntil halvannet år (rundt 500 dager) i restitusjonstid.

·     Fase IV er når pasientens muskler og ledd har stivnet så mye at de har brettet seg inn i en fosterposisjon.

 

Hva kan vi gjøre?

Fysioterapeutens innsats er avgjørende. Hun eller han må hjelpe den slagrammede å forstå utfordringene med hjerneslag og korrekt behandle eventuelle komplikasjoner under rehabiliteringen. Fremdeles bruker mange terapeuter statiske ortoser i behandling av spastisitet (https://faoj.org/2012/12/01/dynamic-splinting-for-contracture-reduction-a-review/). En enkel måte å definere en statisk ortose eller skinne på er - et stivt materiale eller apparat som brukes til å støtte og immobilisere et ødelagt eller nedsatt ledd, knokkel eller vev. Hvilket formål har en skinne eller statisk ortose når det gjelder hjerneslag? Det er teorien beskrevet at statiske ortoser gir nødvendig strekk til påvirket bløtvev i hånden for å forhindre deformiteter ved tilfeller av kontrakturer. Nyere studier antyder dog at statiske ortoser er ineffektive (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22750962)og kan forårsake unødig skade. Statiske håndortoser forhindrer faktisk ikke kontrakturer, og over tid kan en statisk skinne faktisk føre til leddskader. I dag antas det at statiske ortoser mangler etablert, evidensbasert forskning for fortsatt bruk (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3159349/).

 

 

Det ergoterapeutene ser nå er at dynamisk ortoser er veldig effektiv og kan til og med hjelpe til med å behandle bivirkningene forårsaket av statiske ortoser, som leddskader og hypermobilitet. Dynamiske håndortoser som SaeboStretch, forbedrer bevegelsesutslaget og fjerner smertene i kontrakturen. Sammenlignet med statiske skinner, gir en dynamisk skinne mulighet for mer mobilitet gjennom gjenoppretting, samtidig som det gir mye nødvendig støtte og stabilitet til det berørte området.

https://www.saebo.com/wp-content/uploads/2019/05/dynamic-splits-saebo-stretch.png

 

 

SaeboStretch-skinnenbruker en revolusjonerende teknologi som lar fingrer og ledd beveges i fleksjon (bøy), i motsetning til statiske ortoser. Dette hjelper fingrene å slappe bedre av, noe som igjen gradvis fører fingrene tilbake til sin naturlige mer utstrakte posisjon etterpå. SaeboStretch er svært fordelaktig for nevrologisk svekkede klienter, spesielt gjennom forbedret bevegelighet og minimering av leddsmerter og -skader. Den er laget med energilagringsteknologi, som lar pasienter som lider av spastisitet og kontrakturer, trygt  bøye og deretter passivt få strukket de stramme musklene og leddene. Dette resulterer i et større bevegelsesutslag og at leddet holdes i en mer utstrakt posisjon over lengere tid. Det anbefales at pasienter har en lavbelasted strekk i 6 til 12 timer daglig (https://www.saebo.com/contracture/), noe som er oppnåelig ved bruk av en riktig dynamisk ortose.

 

https://www.saebo.com/wp-content/uploads/2019/05/dyanamic-splits-saeboflex.png

 

SaeboFlex gir folk muligheten til å utføre grip-slippaktiviteter, som igjen åpner opp for å kunne utføre mer oppgaveorientert håndtrening. Evidensbasert forskning støtter denne treningen som helt avgjørende for bedring av håndfunksjon (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4099052/ ). SaeboFlex passer for personer med minimal til alvorlig spastisitet. SaeboFlex er en høyprofilert ortose med et støttebensystem som dekker baksiden av hånden, fingertuppene og underarmen. Denne ortosen plasserer håndleddet og fingrene i strekk, for å gjøre klar til grip - slipp øvelser. Ved hjelp av SaeboFlex er brukeren i stand til å gripe gjenstander ved frivillig å bøye fingrene. Når fingrene slapper av (slutter å gripe), hjelper fjærsystemet til med å åpne hånden for å slippe gjenstanden.

 

Øvelser for økt bevegelighet

Bløtvev som er blitt forkortet på grunn av hjerneslag, kan forlenges over tid med tilpassede strekk- og bevegelsesteknikker. Bevegelighetsøvelser er en effektiv måte å reversere og forhindre kontrakturer; de stimulerer muskler og ledd, skaper mer blodstrøm til det berørte området og reduserer risikoen for blodpropp.

 

Det viktigste å vite om kontrakturer er at du kan forhindre det!

 

Vi kan trygt si at overlevende etter hjerneslag står overfor mange utfordringer. Ergoterapeuter og fysioterapeuter er en avgjørende faktor for å behandle pasienter som er i rehabilitering etter hjerneslag. De kan bidra til å dempe komplikasjonene som oppstår ved et hjerneslag, og gjøre gjenopprettingsprosessen mye enklere for den overlevende.

 

Overlevende, omsorgspersoner og medlemmer av rehabiliteringsteamet må opprettholde en solid kunnskap om de forskjellige måtene å forhindre og behandle kontrakturer. Vi i Saebo og Cypromed er opptatt av å støtte og hjelpe overlevende og deres familier. Saebo tilbyr et bredt spekter av produkter som kombinerer nyskapende teknologi med evidensbasert rehabiliteringsteknikker. Våre produkter og nettverk av Saebo-trente terapeuter kan hjelpe deg eller en du er nær, å få tak i alle nødvendige verktøy for å maksimere rehabilitering etter hjerneslag.

A great title

And a great subtitle