OmniHi5 - FES ortose til hånd
Funksjonell elektrisk stimulering som hjelpemiddel
3 desember, 2021 etter
OmniHi5 - FES ortose til hånd
Cypromed AS, Karoline Marx

Funksjonell Elektrisk Stimulering (FES)

Bruk av funksjonell elektrisk stimulering for droppfot har blitt stadig vanligere, og kliniske studier viser god konsensus for denne type hjelpemidler for personer med droppfot etter sentralnervøs skade. Et økende antall studier viser også at det er hensiktsmessig å bruke FES også for individer med nedsatt funksjonsnivå i hånd og arm grunnet skader i sentralnervesystemet. Spesielt gjelder dette for personer med lammelser eller spastisitet etter hjerneslag, ryggmargsskade (C6), MS eller CP. 

Teorien bak FES-droppfotortose og FES-håndortose er den samme: Stimulering av svekket muskulatur ved hjelp av elektroniske signaler til muskulatur og nerve. Likevel er teknologien annerledes, da droppfotortosen benytter en inclinometer/tiltmåler, som registrerer endringer av ortosens posisjon i forhold til en vertikal referanse. Håndortosen, OmniHi5, benytter måling av overflate EMG-signaler i huden, produsert av brukeren selv gjennom muskelsammentrekning. Dette gjør det mulig for brukeren å åpne hånden når han eller hun selv ønsker, uavhengig av armens posisjon. Bruk av overflate EMG stiller da krav til en viss frivillig kontraksjonsevne i muskulaturen, altså må det være en intakt nerve til muskulaturen. 

Bruk av FES på hånd og arm kan gjøre en passiv og paretisk arm til en funksjonell støttearm. OmniHi5 brukt i daglig aktivitet kan gjøre det mulig å igjen gjennomføre tohåndsaktiviteter, og få en aktiv støttehånd. Dette vil kunne bidra til økt selvstendighet og livskvalitet. I tillegg kan FES føre til bedret evne til frivillig muskelsammentrekning og strekk av fingre og håndledd, reduserte smerter knyttet til spastisitet og bedre generell håndfunksjon. 

Odoo • Tekst og bilde
Odoo • Bilde og tekst

Hvordan fungerer FES: 

  1. Hjernen sender ut signaler til muskulatur, men kommando om å strekke ut hånd og fingre

  2. EMG måleren i OmniHi5 fanger opp signalene i huden gjennom elektrodene

  3. OmniHi5 sender strømsignaler til muskulaturen 

  4. Muskulaturen trekkes sammen, og håndledd og fingre strekkes

  5. Hjernen registrerer hvordan håndledd og fingre strekkes, og gjentatte bevegelser medfører plastiske endringer (nye veier) i hjernen, som på sikt kan bedre håndfunksjon

OmniHi5 justeres ved bruk av app

For å fungere best for hver enkelt bruker justeres OmniHi5 med app. Appen er tilgjengelig på iPad, og gjør det mulig å regulere bla. EMG-terskel for aktivering, pulsbredde, pulsfrekvens. Minimum terskel for overflate EMG er 2 mikrovolt. Dette er altså den minimum mengde signaler bruker må kunne produsere for å aktivere OmniHi5. Pulsbredde gir en indikasjon på hvor bredt og dypt signalene går, og et større pulsbredde vil derfor gi en kraftigere muskelsammentrekning. Pulsfrekvens angir hvor mange pulseringen enheten produserer per sekund. I tillegg til dette kan du stille inn "påkjøring" og "nedkjørings" rampe, som angir hvor lang til enheten bruker for å komme opp til maks intensitet og ned til ingen aktivitet. Også stimuleringstiden stilles inn individuelt, og kan vare inntil 10 sekunder. 

Nysgjerrig på om FES-hjelpemidler kan passe for deg?

Ønsker du å prøve OmniHi5, eller kanskje WalkAide II, selv? Eller har du en pasient som kan være aktuell for FES-hjelpemidler?

Vi låner ut demoenheter av OmniHi5 til helsepersonell, som kan gjennomføre utprøving med sin pasient. På denne måten kan bruker prøve hjelpemiddelet i eget hjem, og teste aktiviteter som er betydningsfulle for han eller henne. Utprøving gjennomføres med helsepersonell til stede, slik at de kan evaluere effekt og evt. søke på hjelpemiddelet for bruker. 

Vi gir digital opplæring i hjelpemiddelet til helsepersonell som vil vite mer om OmniHi5, og kan bistå digitalt under utprøving. I de tilfeller der det er nødvendig kan vi også gjennomføre fysisk utprøving. Kontakt oss gjerne direkte for å avtale utlån og opplæring. 

Er du pasient eller pårørende, kan du kontakte ergoterapitjenesten i kommunen og vise frem OmniHi5. Eventuelt kontakte oss direkte, så vil vi kontakte kommunen for deg. 

Ønsker du å prøve WalkAide II? WalkAide II er et ortopedisk hjelpemiddel. Utprøving og evt. søknad gjennomføres derfor gjennom ortopediingeniør ved et ortopedisk verksted. Vi samarbeider med ortopediske verksteder i hele Norge, og kan være behjelpelig med å sette deg i kontakt med et verksted i nærheten av deg. 

              

OmniHi5 i bruk av slagpasient

Referanser: 
Alon,G.,&McBride,K.(2003).PersonswithC5orC6Tetraplegia Achieve Selected Functional Gains Using Neuroprosthesis. Arch Phys Med Rehabil, 84(1), 119-

Alon, G., Levitt, A., & McCarthy, P. (2007) Functional Electrical Stimulation Enhancement of Upper Extremity Functional RecoveryDuringStrokeRehabilitation:APilotStudy. Neurorehabil Neural Rep, 21(3), 207-215. 

Chae, J., She er, L., & Knutson, J. (2008). Neuromuscular Electrical Stimulation for Motor Restoration in Hemiplegia. Top Stroke Rehabil. 15(5), 412-426. 


Cuesta-Gomez, A., Molina-Rueda, F., Carratala-Tejada, M., Imatz-Ojanguren, E., Torricelli, D. & Miangolarra-Page, J. (2017) The Use of Functional Electrical Stimulation on the Upper 
Limb and Interscapular Muscles of Patients with Stroke for the Improvement of Reaching Movements: A Feasibility Study. Front Neurol, 8, 186. 


Daly, J.J., Hogan, N., Perepezko, E.M., Krebs, H.I., Rogers, J.M., Goyal, K.S., Dohring, M.E., Fredrickson, E., Nethery, J., & Ru , R.L. (2005). Response to Upper-Limb Robotics and Functional Neuromuscular Stimulation Following Stroke. J Rehabil Res Dev, 42, 723–736. 


Daly, J., & Ru , R. (2007). Construction of E cacious Gait and Upper Limb Functional Interventions Based on Brain Plasticity Evidence and Model-Based Measures for Stroke Patients. Scienti c World J, 7, 2031-2045. 


Eraifej,J.,Clark,W.,France,B.,Desando,S.&Moore,D.(2017) E ectiveness of Upper Limb Functional Electrical Stimulation After Stroke for the Improvement of Activities of Daily Living and Motor Function: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sys Rev, 6(1), 40. 


Kowalczewski,J.,Gritsenko,V.,Ashworth,N.,Ellaway,P.,& Prochazka, A. (2007) Upper-Extremity Functional Electrical Stimulation-Assisted Exercises on Workstation in the Subacute Phase of Stroke Recovery. Arch Phys Med Rehabil, 88(7), 833- 839. 


Popovic,M.R.,Curt,A.,Keller,T.,&Dietz,V.(2001).Functional Electrical Stimulation for Grasping and Walking: Indications and Limitations. Spinal Cord, 39, 403-412. 


Popovic, M.B., Popovic, D.B., Sinkjaer, T., Stefanovic, A., & Schwirtlich, L. (2003). Clinical Evaluation of Functional Electrical Therapy in Acute Hemiplegic Subjects. J Rehabil Res Dev, 40, 443–453. 75. 


Santos, M., Zahner, L. H., McKiernan, B. J., Mahnken, J. D., & Quaney, B. (2006). Neuromuscular Electrical Stimulation Improves Severe Hand Dysfunction for Individuals with Chronic Stroke: A Pilot Study. J Neurol Phys Ther, 30(4), 175-183. 


Fritsch, C. G., Robinson, C., Sbruzzi, G., & Plentz, R. D. (2015). E ects of Electrical Stimulation in Spastic Muscles After Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Stroke, 46(8), 2197-2205. 


van Klink, N., Dwald, J., Sullivan, J., & Yao, J. (2013). E ects

of Functional Electrical Stimulation with and Without a Wrist- Hand Orthosis on Hand Opening in Individuals with Chronic Hemiparetic Stroke: A Pilot Study. Int J Phys Med Rehabil, 1(8). 

OmniHi5 - FES ortose til hånd
Cypromed AS, Karoline Marx 3 desember, 2021
Share this post
Arkiver