Når hånden ikke vil spille på lag
Rehabilitering av håndfunksjon etter hjerneslag
25 august, 2021 etter
Når hånden ikke vil spille på lag
Cypromed AS, Karoline Marx

Etter å ha gjennomgått et hjerneslag vil mange pasienter oppleve smerter og svært begrensende plager i hendene, inkludert stivhet i fingre, svakhet i grep, redusert styrke og tap av generell funksjon. 

Ved opptrening etter slag bør individualisert daglig håndtrening implementeres som en del av treningsrutinen. Enkle, repetitive øvelser styrker den svekkede kontakten mellom hjernen og muskelen, gjenoppbygger ledningsnettet og reduserer spastisiteten. Vanligvis anbefales en kombinasjon av avspenning, tøyning og styrking av håndmuskulaturen. SaeboStretchSaeboGlove og SaeboFlex er designet med mål om å reetablere begrenset motorisk funksjon og rehabilitere håndfunksjonen gjennom rehabiliteringsforløpet. Disse kan kombineres med andre produkter, for eksempel SaeboMirror BoxSaeboStim One eller OmniHi5, etter individuelt behov. 


Symptomer i hånd og arm etter hjerneslag

Grunnet forstyrrelser i kontakten mellom hjernen og håndens muskler, opplever mange stivhet og økt muskeltonus etter hjerneslag, dette kalles spastisitet. Uten en god kontakt, kan det å rette ut fingrene eller gripe om en gjenstand bli vanskelig. Dette kompliserer hverdagslige oppgaver og gjør det vanskelig å gjennomføre selvstenge aktiviteter og trening. I tillegg til dette opplever noen tap eller endring av følelse, som kan medføre nummenhet, smerte eller perioder med hevelse. 

 

Rehabiliteringsutstyr

Rehabilitering etter nerveskade er en langvarig prosess. Vi har utstyr som legger til rette for enkel gjennomføring på institusjon, klinikk og i hjemmet. 

Opptrening og rehabilitering

Rehabilitering etter hjerneslag er ofte en langsom og gradvis prosess, og det er ikke uvanlig å oppleve fysiske og mentale hindringer på veien. 

«It takes a village» er et kjent uttrykk, og spesielt treffende for slagrehabilitering. Et lag av terapeuter, omsorgspersoner og familiemedlemmer eller venner er en nøkkelfaktor for suksess i rehabiliteringsarbeidet. Et godt rehabiliteringslag som kan bistå ved både praktiske og mentale utfordringer gjør hindringene på veien enklere å håndtere. Den viktigste faktoren er likevel kontinuerlig deltagelse fra pasientens side. Generelt er regelmessig og kontinuerlig trening, med et høyt antall repetisjoner, den beste tilnærmingen uansett rehabiliteringsprogram. Dette promoterer nevroplastisitet – nervesystemets evne til å forme og reparere forbindelser. 

Under finner du en kort innføring i ulike former for håndrehabilitering.

Speilterapi

En enkel, men effektiv måte å fremme nevroplastisitet er speilterapi. Ved bruk av en boks med en åpen side og et speil festet på utsiden, eller ved bruk av SaeboMirror Box, fremmes endringer i hjernen ved bruk av frisk hånd og refleksjon i speilet. 

Den affiserte hånden ligger inne i boksen, ute av syne, og den friske hånden ligger på utsiden og reflekteres i speilet. Speilede bevegelser av den friske hånden bidrar til at hjernen visualiserer at den affiserte hånden gjør samme bevegelse. Dette bidrar til  forme nye nervebaner. 

Er du nysgjerrig på speilterapi? Vi har et egen innlegg opp speilterapi på bloggen vår. 

Speilterapi

Odoo • Tekst og bilde
Odoo • Bilde og tekst

Funksjonell elektrisk stimulering (FES) og nevromuskulær elektrisk stimulering (NMES)

FES benytter lavenergi elektriske impulser for å stimulere motornevronene og bidra til muskelvekst og restimulering. Små elektroder plasseres på den affiserte muskulaturen, og sender ut små impulser for å skape muskelkontraksjon. Målet med metoden er å gjenoppnå voluntær muskelaktivering på kort sikt og økt funksjon på lang sikt. 

Den elektroniske håndortosen OmniHi5 har både NMES og FES-modus, og benyttes både for opptrening og som en funksjonell ortose. SaeboStim One er et enkelt og nett NMES-hjelpemiddel som kan benyttes for å øke muskelaktivering under trening og i hvile. 

Odoo • Bilde og tekst

Constraint Induced Movement Therapy (CIMT)

CIMT er en treningsform hvor en kombinerer intensiv trening av den mest affiserte armen med bruk en vott eller en skinne på armen som er minst affisert. Hensikten er å stimulere til bedre håndfunksjon og redusere kompensatorisk bruk av frisk hånd. Treningen skal være strukturert og med høy intensitet, og gjennomføres ofte over korte perioder på 2-3 uker på rehabiliteringssenter. Flere rehabiliteringssentre i Norge tilbyr CIMT

CIMT stiller krav til funksjon i skulder og overarm, men ved bruk av SaeboMAS eller SaeboMAS Mini kan selv personer med redusert funksjon i skulder og overarm gjennomføre intensiv håndtrening. 

SaeboFlex og -Reach er designet basert på tankegangen fra CIMT om intensiv og funksjonell håndtrening. Ortosen er en kraftig ortose som tillater gripe-strekke-og-slippe aktiviteter. 

Vi i Cypromed ønsker å være en del av rehabiliteringslaget, og bistår både pasienter og helsepersonell med våre tjenester og kunnskap. Ønsker du en utprøving av et av våre produkter selv eller med en av dine pasienter?


Ta kontakt, så finner vi veien videre sammen. 
 

Når hånden ikke vil spille på lag
Cypromed AS, Karoline Marx 25 august, 2021
Share this post
Arkiver