Hvordan gjennomføre en digital utprøving?
En enkel og rask metode for utprøving av hjelpemidler
24 mai, 2024 etter
Hvordan gjennomføre en digital utprøving?
Cypromed AS, Karoline Marx

Digital utprøving med demokit. Cypromed tilbyr to ulike former for utprøving, fysisk og digitalt. Vi får stadig spørsmål om hvordan en digital utprøving gjennomføres. I denne posten vil vi gi en kort innføring i hvordan en digital utprøving kan gjennomføres, enkelt og effektivt, både for helsepersonell og pasient. 

Kort forklart er en digital utprøving av vi (Cypromed) sender ut et demokit av produktet som ønskes utprøving, utprøving gjennomføres med veiledning over videosamtale, og kittet returneres til oss etter ca. 1-2 uker med posten. Alt helt uten kostnad. 

Alle utprøvinger gjennomføres i samarbeid med helsepersonell, ergoterapeut/ortopediingeniør, eller ortopediingeniør, eller rådgiver i Nav. Demokit sendes ikke til privatpersoner (brukere/pasienter). Er du pasient eller pårørende og ønsker utprøving av et hjelpemiddel, anbefaler vi derfor at du kontakter ergoterapeut i din hjemkommune, evt ortopedisk verksted, og opplyser om hvilket hjelpemiddel du ønsker å prøve. De vil da avtale utprøving med oss.  

Avtal

Avtal utprøving på mail eller telefon.

Motta

Vi sender demokit til avtalt dato.

Gjennomfør

Gjennomført utprøving med eller uten veiledning fra oss.

Retur

Returner kittet med posten. Frakt er betalt.

Avtal utprøving. Som​ helsepersonell kan du avtale utprøving direkte på e-post. Dersom du er usikker på hvilket produkt som kunne passet din pasient er vi mer enn gjerne behjelpelig med å diskutere dette på telefon. 

Motta demokittet. Kittet sendes fra oss slik at det når frem til avtalt tid. Vi sender kittet til adressen som er avtalt, og markerer det med kontaktpersonens navn. I boksen ligger alt du trenger for gjennomføring av utprøving, i tillegg til en returetikett som brukes ved retur av kittet. Ta godt vare på denne. 

Gjennomfør utprøving og/eller opplæring. Hvor du gjennomfører utprøvingen bestemmer du og pasienten. Dersom du ønsker veiledning over Teams/videosamtale eller telefon, avtaler vi en tid for dette. Det kan da være en fordel å ha med PC eller nettbrett. 

Noen velger heller å få en innføring i produktet før utprøving med pasienten- Da avtaler vi en tid for videosamtale hvor du får en innføring i produktet og hvordan vi anbefaler å gå frem under utprøving. 

Du finner også videoer for innføring i flere av våre produkter på produktsiden her på hjemmesiden, eller på vår YouTube-kanal. Disse gir en fin introduksjon til produktene før utprøving, og kan f.eks. brukes som forberedelse eller for å vise pasienten produktet før utprøving.

Dersom det skulle bli nødvendig kan vi også bistå deg med utprøvingen ved oppmøte ved nærmere avtale.

Returner kittet etter gjennomført utprøving. Etter gjennomført utprøving returneres demokittet til Cypromed med vedlagt returetikett. Utlånsperioden er normalt 1-2 uker, avhengig av produkt, dersom annet ikke er avtalt.

Mange kan levere boksen i postskranke på kommunehus eller lignende. Dersom dette ikke er tilgjengelig der du jobber kan boksen enkelt leveres på post-i-butikk. Frakten er betalt dersom kittet leveres med returetikett som du får med i sending fra oss. 


De ulike fremgangsmåtene for utprøving

Digital m/ tilsendt kit

Den enkleste, raskeste og mest effektive løsning. Kort ventetid, og utprøving kan ofte gjennomføres ila. 1-2 uker. Gjør det mulig å teste produktet hjemme hos pasienten med flere aktuelle aktiviteter. 

Ortopedisk verksted

Noen hjelpemidler (ortopediske hjelpemidler*) rekvireres kun gjennom ortopedisk verksted.  Med rekvisisjon fra legespesialist får pasienten dekket kostnadene. Ved ønske om kortere ventetid kan pasienten betale for  konsultasjon ved ortopediingeniør og legespesialist.

Ved utlevering vil pasienten få god opplæring og oppfølging av hjelpemiddelet hos ortopediingeniøren.

*Ganghjelpemidler er ortopediske hjelpemidler som kun kan forskrives gjennom ortopedisk verksted.

Fysisk oppmøte *

I området med kort reisevei fra vårt kontor på Ottstad (Stange, Innlandet) tilbyr vi fysisk utprøving. Dette kan også være mulig i andre området dersom vi allerede har oppdrag i ditt område. Noe ventetid må påberegnes.

Nav hjelpemiddelsentral*

Ved lengre reisevei ønsker vi at utprøving avtales med Nav Hjelpemiddelsentral. Ergoterapeut søker da om utprøving på hjelpemiddelet og Nav HMS organiserer utprøvingen. Ventetid må forventes grunnet behandling av søknaden.

Utprøvingen gjennomføres normalt ved hjelpemiddelsentralen, dersom ikke annet er avtalt. Tilstede er representant fra hjelpemiddelsentralen, ergoterapeut, pasient og leverandør. 

* Dersom du ønsker utprøving fysisk eller vurderer å søke om utprøving tar vi gjerne en samtale over telefon for å vurdere sammen om pasienten er en god kandidat for hjelpemiddelet, eller om vi også skal ta med andre hjelpemidler. Dette er et tiltak for å redusere unødvendig reise og kostnad.

Kontakt oss her
Hvordan gjennomføre en digital utprøving?
Cypromed AS, Karoline Marx 24 mai, 2024
Share this post
Tagger
Arkiver