Constraint Induced Movement Therapy
Intensiv arm- og håndtrening etter slag eller hodeskade
16 november, 2021 etter
Constraint Induced Movement Therapy
Cypromed AS, Karoline Marx

Hjerneslag eller hodeskade har mange «ansikter» og variasjonen i symptomer er stor. Halvsidig lammelse, såkalt hemiparese, og økt tonus i en arm er likevel en vanlig konsekvens av hjerneslag og nerveskade.

Det anslås at mellom 55 og 75 % av alle slagrammede har vedvarende redusert motorisk funksjon i en arm, ifølge Helsedirektoratet. Redusert håndfunksjon er en omfattende hindring ved hverdagslige aktiviteter og oppgaver, og er en begrensende faktor for evnen til selv å kunne ivareta egenomsorg og utføre oppgaver i og utenfor hjemmet.

Mange ulike behandlingstilnærminger har tatt sikte på å rehabilitere arm- og håndfunksjon etter hjerneslag. En av dem er Constraint Induced Movement Therapy (CIMT). CIMT går enkelt forklart ut på å «tvinge» (constrain) frem bruk av affisert arm ved bruk av en avstivet vott på uaffisert side. På denne måten hindres kompensatorisk aktivitet i uaffisert side, og man unngår utvikling av «learned non-use» (tillært ikke-bruk) i affisert side. Tilnærmingen basertes på intensiv og høydosert trening over 14 dager. Kontrollert progresjon er en viktig del av CIMT, og innebærer en gradvis økning i dosering og vanskelighetsgrad (repetisjoner, belastning, aktivitet, grep ect.) for aktivitetene som trenes.

Forskning viser at CIMT bedrer armfunksjon i daglige oppgaver for slagpasienter i subakutt og kronisk fase, og treningsintensiteten og dosering ser ut til å være avgjørende for et godt resultat. 

Saebos funksonelle dynamiske ortoser

Saebos dynamiske ortoser, SaeboFlexSaeboReach og SaeboGlove er utviklet som en komponent til et behandlingssystem for pasienter med nedsatt arm- og håndfunksjon etter nevrologisk skade. 

SaeboFlex og -Reach kan benyttes til opptrening av håndfunkson hjemme og på institusjon, og muliggjør intensiv hånd- og armtrening med utgangspunkt i filosofien bak CIMT. Bruk av ortosene kan kombineres med CIMT, eller bygge på filosofien basert på høyintensiv armtrening over kortere og lengre perioder. Dette kan bidra til å fremme funksjonell læring og nevroplastisitet (endring i hjernen), redusere spastisitet og forbedre aktive bevegelser og styrke i arm og hånd. 

Flere rehabiliteringssentre i Norge tilbyr i dag intensive opphold for arm- og håndtrening. Dersom pasienten har mulighet til å benytte SaeboFlex og -Reach hjemme, kan trening og bedring fortsette, også etter endt rehabiliteringsopphold. 

Odoo • Tekst og bilde
Odoo • Bilde og tekst

SaeboFlex og -Reach dekkes i dag ikke av trygdeordningen, da det er kategorisert som et behandlingshjelpemiddel. SaeboGlove derimot, dekkes av trygdeordningen som et teknisk hjelpemiddel. 


Referanser: 

Steven L Wolf, Carolee J Winstein, J Philip Miller, Edward Taub, Gitendra Uswatte, David Morris, Carol Giuliani, Kathye E Light, Deborah Nichols-Larsen. Excite Investigators. Effect of constraint-induced movement therapy on upper extremity function 3 to 9 months after stroke: the EXCITE randomized clinical trial. Jama. 2006. 296. 2095-2104.

 

Sharon Hakkennes, Jennifer L. Keating. Constraint-induced movement therapy following stroke: A systematic review of randomised controlled trials, Australian Journal of Physiotherapy, Volume 51, Issue 4, 2005, Pages 221-231, ISSN 0004-9514

Constraint Induced Movement Therapy
Cypromed AS, Karoline Marx 16 november, 2021
Share this post
Arkiver